آس: حجاب وجه تمایز تیم ملی هندبال زنان ایران در قهرمانی جهان - برگزیده ها