آرمات: لهستان حریف سختی است/ برای سرگروهی می‌جنگیم - برگزیده ها