آذرپیرا: یک ساعت قبل فینال فهمیدم مقابل اسنایدر کشتی نمی‌گیرم/ در آمریکا خیلی اذیت شدیم - برگزیده ها