آذربایجان شرقی ازلحاظ تولید محصولات باغی در رتبه ۵ کشور قرار دارد - برگزیده ها