آخرین وضعیت عرضه خودرو در بورس / تولید مشترک خودرو با روسیه - برگزیده ها