آخرین وضعیت تیم ملی بسکتبال زنان ایران قبل از حضور در کاپ آسیا - برگزیده ها