آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی به حجاج در منا / ویزیت ۲۶۰۰ زائر ایرانی - برگزیده ها