آتش‌سوزی شدید در یک سالن برگزاری مراسم در هند - برگزیده ها